Honorees

Campus Honorees
California State University, Fresno
Yorko Julia Abiko
John Arakaki
Harold H. Arase
Fumi Mochizuki Ashizawa
Shunkichi Ego
Michie Endow
Joan Kanagawa Fujihara
Sumiye Jitsumyo Hatakeda
Akira Hirahara
Toshio T. Ishimoto
Kazue Sekiya Iwatsubo
Akira Jitsumyo
Juichi Kamikawa
Lois S. Kanagawa
Amy E. Kasai
Taro Katagiri
Nao "Jack" Kawakami
Wesley H. Kubota
James Kensuke Kubota
Satoshi Kusakai
Satoshi Kuwamoto
Yasuyuki Kuwamoto
Mary Machida
Sachiye Maruko
Minnie Matsuura
Fumiko Mikami Matsuura
Takami Misaki
Ann T. Miyamoto
Mary Mochizuki
Hugh Tadao Muranaka
Sumi Kamikawa Murashima
Morito Nakamoto
Ruth Toshiko Naruo
Frank Yoshiharu Nishio
Olive Tetsuko Ogawa
Chisato Ohara
Julia Goto Ohki
Enid A. Okawara
Hiroke Kamikawa Omata
Alice Yutaka Osaki
Shigeru Sanbongi
Mary Kobayashi Shimizu
Otto Hiromu Suda
Jack S. Suzuki
Masako Nakano Tanihara
Richard Henmi Toshio
Masao Tsubota
Haruko Herky Kawahara Urabe
Ben S. Wakasa
Helen Yemoto
Velma Yemoto
California Polytechnic State University, San Luis Obispo
John H. Agawa*
Nelson Takeo Akagi
Moriyuki Egusa
Kazunori Katayama
Lee Kawahara*
Taro Kobara
George Makimoto*
Shigeki Matsumoto*
Yoshitaka Murakami*
Joe Nakanishi*
Joe M. Nakanishi
Kazuo Nakano*
Terushi Naritoku
Frank Sakamoto*
Tom Masaru Shirakawa*
Frank Suzuki
Atsushi Takata*
Barney H. Tanida
Akira Tsunashima*
San Diego State University
Margaret F. Arakawa
Aiji Esaki*
Misao Furuta
Iwao Ishino
Henry Shigeo Koide*
Helen Hiroko Kushino
June Junko Kushino
Kenji Kushino*
Ellen Kuyama Matsumoto
Kiyoko Matsumoto
Mariko Marion Nakaji*
Grace H. Umezawa Nixon
Jyuichi Sato*
Mariko (Iwashita) Sato*
Noboru R. Takashima
Richard Tatsuo Takashima
Viola Midori Takeda*
Ryo Morikawa Tsai*
Azusa Tsuneyoshi
Arnold Kiyoshi Watanabe
Carl Yoshimine
San Francisco State University
Hatsune Arita Fukuchi
Toshihei Percy Fukushima
Mary Masako Hata*
George Hirose*
Helen Nitta Hori
May Meiko Yoshino Horio*
John F. Kikuchi*
Norman Noboru Koyama*
Grace Yuriko Matsuda*
Yoshiko Miya*
Helen Theodora (Mayeda) Saiki*
Dora Sato*
Kaya Ruth (Kitagawa) Sugiyama
Tomiko Sutow*
Kathryn Eiko (Kawamorita) Taira*
Akiko (Nishioka) Toki*
Aiko Nishi Uwate*
Tom Satoshi Yoshiyama*
Atsuko Sue Yusa*
San José State University
Mary Agawa
Chitoshi Akizuki
Noboru Ando*
Bessie K. Chin
Shigelu Hiraki*
Koichi Ishizaki*
Albert Kazuke Mineta
Helen Mineta*
Harry Miyakusu
David Masao Sakai
Kazuo Takasuka*
Yoshihiro Uchida
Fumiko Uriu

*Degree awarded posthumously


2009-10 Commencement Ceremonies for
Nisei Honorary Degree Recipients

San Diego State University - May 17, 2010

Fresno State - May 20, 2010

CSU Dominguez Hills - May 21, 2010

San Francisco State - May 26, 2010

San José State - May 29, 2010

Cal Poly San Luis Obispo - June 7, 2010