​​

Remarks by Dr. Jolene Koester - November 15, 2022

​November 20​22 Board of Trustees Meeting
Chancellor’s Report (as delivered)
Interim Chancellor Dr. Jolene K​oester
Novemeber 15,​ 2022